Voucher Ανέργων 29 - 64 Ετών

Είσαι άνεργος; Είσαι άνεργη; Είσαι 29 - 64 ετών;

Έχεις γεννηθεί από 01/01/1953 έως 31/12/1987;

 • Θέλεις να ενημερωθείς άμεσα για τα αποτελέσματα του Voucher 29-64;
 • Θέλεις να πραγματοποιήσεις την πρακτική σου σε μια από τις πολλές συνεργαζόμενες επιχειρήσεις στο δίκτυο του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 2 ΔΕΛΤΑ;

Στείλε μας τον αριθμό ΚΑΥΑΣ (στη φόρμα συμμετοχής) ώστε να εξασφαλίσεις άμεσα τη θέση σου.

Ανακοινώθηκε η Δράση που χρηματοδοτείται από το ΕΠ "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) με τίτλο: "ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ", παρέχοντας σε 23.000 ανέργους ηλικίας 29 έως 64 ετών, δεξιότητες και υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε κλάδους σύμφωνα με το εγκεκριμένο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020. Αναλυτικότερα, κάποιες ενδεικτικές ειδικότητες των ανωτέρων κλάδων είναι: 

 • Εμπόριο 
 • Logistics 
 • Έργα υποδομής και τεχνικά επαγγέλματα
 • Ενέργεια 
 • Τουρισμός 
 • Τεχνολογίες πληροφορικής επικοινωνιών 
 • Τρόφιμα - Ποτά 
 • Περιβάλλον και διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων 
 • Βιομηχανία  
 • Αγροτικός Τομέας 

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων η οποία θα περιλαμβάνει:

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 120 ωρών.
 • Υπηρεσίες συμβουλευτικής με σκοπό τη διάγνωση αναγκών των ανέργων και τη σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας.
 • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης  για το σύνολο των καταρτιζομένων.
 • Πρακτική άσκηση διάρκειας 500 ωρών σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα.
 • Εκπαιδευτικό Επίδομα 2.600 €.

Οφέλη της επιλογής του ΚΔΒΜ2 ΔΕΛΤΑ για την διεκπεραίωση του Voucher

 1. Παρέχουμε δωρεάν μαθήματα Χρήσης Η/Υ (για τις 3 ενότητες Windows, Word και Excel).
 2. Υλοποιούμε το πρόγραμμα κατάρτισης στις πλέον σύγχρονες εγκαταστάσεις εξειδικευμένων εργαστηρίων και όχι μόνο σε αίθουσες διδασκαλίας.
 3. Διεξάγουμε το σύνολο των μαθημάτων στις εγκαταστάσεις της ΔΕΛΤΑ στο κέντρο της εκάστοτε πόλης (Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα) το οποίο εξυπηρετείται από το σύνολο των συγκοινωνιακών μέσων.
 4. Παρέχουμε υπηρεσίες συμβουλευτικής με σκοπό τη διάγνωση αναγκών των ανέργων και τη σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας, μέσα από τις υποδομές του Γραφείου Σταδιοδρομίας.
 5. Κληρώνουμε μια υποτροφία διετούς φοίτησης ανάμεσα στους συμμετέχοντες.
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης 2 ΔΕΛΤΑ εναρμονίζονται πλήρως με τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Δελτίο Τύπου στις 26/01/2016) και ξεκαθαρίζουν ότι:

 • τα προαναφερθέντα οφέλη της επιλογής των ΚΔΒΜ2 ΔΕΛΤΑ σχετίζονται αποκλειστικά με την ποιότητα της κατάρτισης και την αρτιότητα της διεκπεραίωσης των απαραίτητων ενεργειών, και δεν διασφαλίζουν με κάποιον άλλον τρόπο την ένταξη των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα.
 • τα στοιχεία των ενδιαφερομένων χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την επικοινωνία με αυτούς τους ενδιαφερόμενους και τη βέλτιστη οργάνωση των απαραίτητων διαδικασιών.
Λογότυπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Λογότυπο του επιχειρησιακού προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώππινου Δυναμικού
Λογότυπο του ΕΣΠΑ 2014 2020

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Φόρμα Συμμετοχής
*
*
*
*
*
CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below
Γραφικό για το Voucher Ανέργων 29-64 2016

ΕΟΠΠΕΠ

Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2

Όλα τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) παύουν να ισχύουν την 31/12/13 και μετονομάζονται ως Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (ΚΔΒΜ2).

Λογότυπο - σφραγίδα για την πιστοποίηση του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Αθήνας από το Δια Βίου Μάθησης

Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Αθήνας αποτελεί Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 (Κε.Δι.Βι.Μ.2) από τον ΕΟΠΠΕΠ με κωδικό αδείας 2000099.

Λογότυπο - σφραγίδα για την πιστοποίηση του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης από το Δια Βίου Μάθησης

Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης αποτελεί Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 (Κε.Δι.Βι.Μ.2) από τον ΕΟΠΠΕΠ με κωδικό αδείας 2000055.

Λογότυπο - σφραγίδα για την πιστοποίηση του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ IΙωαννίνων από το Δια Βίου Μάθησης

Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Ιωαννίνων αποτελεί παράρτημα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 2 (Κε.Δι.Βι.Μ.2) στη Θεσσαλονίκη.