Κοινοπραξία ΔΕΛΤΑ, Voucher 29 - 64 Ετών

Λογότυπο Σχολών ΔΕΛΤΑ Βορείου Ελλάδος Λογότυπο ΚΕΚ ΔΕΛΤΑ

Πάροχος Κατάρτισης Ανέργων σε Τομείς Οικονομικής Δραστηριότητας

Η Κοινοπραξία ΔΕΛΤΑ στην οποία συμμετέχουν το ΚΕΚ ΔΕΛΤΑ Α.Ε. και οι ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. συμμετέχει στο πρόγραμμα Voucher 29 έως 64 ετών με Εγγυημένη Απασχόληση προσφέροντας 610 θέσεις πρακτικής άσκησης στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις των κλάδων που συμμετέχουν στη δράση σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Χανιά.

Δηλώστε Συμμετοχή ΤΩΡΑ (Κωδικός ΚΑΥΑΣ)

Θέσεις Απασχόλησης

Α' ΚΛΑΔΟΣ: Κατασκευαστικά - Τεχνικά

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
Λογότυο ΑΚΤΩΡ Τεχνίτες Συστημάτων Ξηράς Δόμησης Αθήνα 50
Τεχνίτες Συστημάτων Ξηράς Δόμησης Θεσσαλονίκη 75
Τεχνίτες Συστημάτων Ξηράς Δόμησης Χανιά 25
Τεχνίτες Καλουπιών και Έκχυσης Σκυροδέματος Θεσσαλονίκη 50
Τεχνίτες Καλουπιών και Έκχυσης Σκυροδέματος Χανιά 50
Τεχνίτες Τοποθέτησης Σιδηρού Οπλισμού Σκυροδέματος Αθήνα 25
Τεχνίτες Τοποθέτησης Σιδηρού Οπλισμού Σκυροδέματος Θεσσαλονίκη 50

Β' ΚΛΑΔΟΣ: Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
Λογότυο ΑΚΤΩΡ Τεχνικοί Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Στερεών Αποβλήτων και Απορριμμάτων Αθήνα 50
Τεχνικοί Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Στερεών Αποβλήτων και Απορριμμάτων Θεσσαλονίκη 75
Λογότυπο ΗΛΕΚΤΩΡ Τεχνικοί Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Στερεών Αποβλήτων και Απορριμμάτων Χανιά 25

Γ' ΚΛΑΔΟΣ: Νέες Τεχνολογίες

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
Λογότυπο GLOBO Χειριστές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Αθήνα 20
Λογότυο LOGISMOS Προγραμματιστές - Χειριστές Τηλεπικοινωνιών και Διαχείρισης Δεδομένων Θεσσαλονίκη 20
Χειριστές - Τεχνικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκη 20
Λογότυπο MULTIMEDIA SYSTEMS CENTER Χειριστές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Χανιά 15

Δ' ΚΛΑΔΟΣ: Διοικητικό Προσωπικό

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
Λογότυο LOGISMOS Διοικητικό - Οικονομικό Θεσσαλονίκη 35

Λογότυπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λογότυπο του επιχειρησιακού προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώππινου Δυναμικού Λογότυπο του ΟΑΕΔ Λογότυπο του ΕΣΠΑ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κωδικός ΚΑΥΑΣ

Δήλωση Συμμετοχής
*
*
*
*
CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below
Γραφικό για το Voucher Ανέργων 29-64 2016

ΕΟΠΠΕΠ

Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2

Όλα τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) παύουν να ισχύουν την 31/12/13 και μετονομάζονται ως Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (ΚΔΒΜ2).

Λογότυπο - σφραγίδα για την πιστοποίηση του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης από το Δια Βίου Μάθησης

Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης αποτελεί Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 (Κε.Δι.Βι.Μ.2) από τον ΕΟΠΠΕΠ με κωδικό αδείας 2000055.

Λογότυπο - σφραγίδα για την πιστοποίηση του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ IΙωαννίνων από το Δια Βίου Μάθησης

Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Ιωαννίνων αποτελεί παράρτημα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 2 (Κε.Δι.Βι.Μ.2) στη Θεσσαλονίκη.