Εργαλεία Χρηματοδότησης

Προσωπικό Κεφάλαιο

 • Τύπος: Αυτοχρηματοδότηση.
 • Ποσό Χρηματοδότησης: Εξαρτάται από την προσωπική αποταμίευση.
 • Πλεονεκτήματα - Τι σου προσφέρει: Ανεξαρτησία.
 • Μειονεκτήματα - Σημεία προσοχής: Κίνδυνος προσωπικής οικονομικής ζημίας.
 • Διαδικασία Προσέγγισης:

3Fs: Friends - Fools - Family

 • Τύπος: Επένδυση λόγω συναισθηματικών δεσμών.
 • Ποσό Χρηματοδότησης: Εξαρτάται από την προσωπική αποταμίευση.
 • Πλεονεκτήματα - Τι σου προσφέρει: Σχετική ανεξαρτησία με χαλαρούς δεσμευτικούς κανόνες.
 • Μειονεκτήματα - Σημεία προσοχής: Κίνδυνος για κακές προσωπικές σχέσεις σε περίπτωση που δεν αποπληρωθούν οι υποχρεώσεις.
 • Διαδικασία Προσέγγισης: Εύκολη, πιθανόν χωρίς ανάγκη για δημιουργία επιχειρηματικού σχεδιού και σχεδιασμού.

Τράπεζες - Δανεισμός

 • Τύπος: Δάνειο.
 • Ποσό Χρηματοδότησης: Ανάλογα με την επένδυση και τις εγγυήσεις που υπάρχουν από το μέρος του επιχειρηματία.
 • Πλεονεκτήματα - Τι σου προσφέρει: Εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, εφόσον η Τράπεζα εγκρίνει το αίτημα.
 • Μειονεκτήματα - Σημεία προσοχής: Πολύ αρνητικές συνέπειες και κυρώσεις σε περίπτωση αποτυχίας. Μπορεί να βρεθεί σε κίνδυνο ακόμη και προσωπική περιουσία του επιχειρηματία. Εξαιρετικά υψηλά τα επιτόκια δανεισμού την τρέχουσα περίοδο.
 • Διαδικασία Προσέγγισης: Εξαιρετικά δύσκολη την παρούσα χρονική στιγμή, λόγω της κατάστασης της οικονομίας. Απαραίτητο σοβαρό επιχειρηματικό σχέδιο.

Κρατικές Επιδοτήσεις - Επιχορηγήσεις - Προγράμματα - ΕΣΠΑ

 • Τύπος: Κρατικές ενισχύσεις (από διάφορους φορείς, όπως ΟΑΕΔ, Υπουργείο Ανάπτυξης, Γ.Γ. Επενδύσεων κλπ) σε διάφορες ομάδες (νεανική - γυναικεία επιχειρηματικότητα π.χ.) και σε διάφορες επιχειρηματικές δραστηριότητες (λιανική - πληροφορική - υγεία πχ).
 • Ποσό Χρηματοδότησης: Ανάλογα με τον τύπο του προγράμματος, τον κλάδο κλπ. Συνήθως η χρηματοδότηση καλύπτει μέρος της συνολικής επένδυσης, με ποσοστά από 20-100%, ανάλογα το πρόγραμμα.
 • Πλεονεκτήματα - Τι σου προσφέρει: Ανάπτυξη της επιχείρησης (σε διάφορα επίπεδα, εξοπλισμού, τεχνολογίας, τεχνογνωσίας, υποδομών κλπ) με κεφάλαιο που τελικά επιστρέφει σε αυτήν.
 • Μειονεκτήματα - Σημεία προσοχής: Απευθύνεται συνήθως σε υπάρχουσες επιχειρήσεις. Στα πιο πρόσφατα ΕΣΠΑ ωστόσο, μπορούν να συμμετέχουν και υπό ίδρυση επιχειρήσεις. Πρέπει να γίνεται σωστή επιλογή συνεργατών που θα συμβάλουν στην ορθή ενημέρωση, επιλογή του προγράμματος, στην συγγραφή της αίτησης και στην διαχείριση του προγράμματος σε βάθος χρόνου. Πρέπει να γίνεται σοβαρός σχεδιασμός και πραγματική υλοποίηση από την πλευρά του επιχειρηματία ώστε να αποφευχθούν αρνητικές συνέπειες (ακύρωση προγράμματος κλπ).
 • Διαδικασία Προσέγγισης: Προετοιμασία με κατάλληλους συνεργάτες πριν την δημοσίευση του προγράμματος για την άρτια και on time συμπλήρωση και κατάθεση της πρότασης.

Business Angels

 • Τύπος: Επιχειρηματικό επενδυτικό κεφάλαιο.
 • Ποσό Χρηματοδότησης: 0-250.000€.
 • Πλεονεκτήματα - Τι σου προσφέρει: Επένδυση στην επιχειρηματική ιδέα λόγω εμπιστοσύνης σε αυτή και στην ομάδα που θα την υλοποιήσει. Τα κεφάλαια που επενδύονται δίνονται ως συμμετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και δεν επιστρέφονται ακόμη και στο "κακό" σενάριο. Οι επενδυτές παρέχουν επιπλέον διάφορες υποστηρικτικές υπηρεσίες. Οι επιχειρηματικοί άγγελοι, μπορεί να είναι μέτοχοι ή ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, διευθυντικά στελέχη εταιριών, σύμβουλοι επιχειρηματικού σχεδιασμού, αλλά και συνταξιούχοι πρώην σύμβουλοι επιχειρήσεων.
 • Μειονεκτήματα - Σημεία προσοχής: Αρκετά ασφαλής τρόπος επιχειρηματικής ανάπτυξης. Αυτονόητη η σοβαρότητα και αφοσίωση των επιχειρηματιών.
 • Διαδικασία Προσέγγισης: Σχετικά εύκολη. Απαραίτητη η ύπαρξη επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) το οποίο θα πείσει τους επενδυτές. Υπάρχει διαδικασία συνεχούς συνεργασίας, συνδιαλλαγής, διαπραγμάτευσης με τους επενδυτές.

Venture Capital

 • Τύπος: Κεφάλαιο υψηλού επενδυτικού ρίσκου.
 • Ποσό Χρηματοδότησης: 250.000€ +.
 • Πλεονεκτήματα - Τι σου προσφέρει: Επένδυση σε προϊόν ή εταιρεία με προϊόντα (και όχι σε ιδέα). Επένδυση σε μικρές επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν σχετικά πρόσφατα (start-up) ή επιχειρήσεις που βρίσκονται σε ένα πιο ώριμο στάδιο. Τα κεφάλαια που επενδύονται δίνονται ως συμμετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και δεν επιστρέφονται ακόμη και στο κακό σενάριο. Οι επενδυτές παρέχουν επιπλέον διάφορες υποστηρικτικές υπηρεσίες. Στόχος η "έξοδος" από την επιχείρηση σε βάθος χρόνου με πώληση του μεριδίου των επενδυτών. Αφορά συνήθως εταιρείες του κλάδου της πληροφορικής (επειδή έχουν προοπτικές μεγάλης και άμεσης ανάπτυξης). Κατά μέσο όρο 1 στις 200 προτάσεις γίνεται αποδεκτή από τους Venture Capitalists. Επίσης, μόνο 1-2 στις 10 επενδύσεις θα έχει το επιθυμητό θετικό και κερδοφόρο αποτέλεσμα.
 • Μειονεκτήματα - Σημεία προσοχής: Αρκετά ασφαλής αλλά ιδιαίτερα δύσκολος και απαιτητικός τρόπος επιχειρηματικής ανάπτυξης. Αυτονόητη η σοβαρότητα και αφοσίωση των επιχειρηματιών.
 • Διαδικασία Προσέγγισης: Απαραίτητη η ύπαρξη επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) το οποίο θα πείσει τους επενδυτές. Επίσης, απαραίτητα οικονομικά στοιχεία για την κατάσταση της εταιρείας και τις προοπτικές της. Υπάρχει διαδικασία συνεχούς συνεργασίας, συνδιαλλαγής, διαπραγμάτευσης με τους επενδυτές.

Incubators - Accelerators

 • Τύπος: Θεσμοί ενίσχυσης επιχειρηματικών ιδεών.
 • Ποσό Χρηματοδότησης: Η χρηματοδότηση είναι άμεση και έμμεση (σε είδος, υπηρεσίες κλπ).
 • Πλεονεκτήματα - Τι σου προσφέρει: Οι επιταχυντές / θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων αποσκοπούν στην "προστασία" των νεοφυών επιχειρήσεων στα πρώτα τους βήματα και στην γρήγορη ανάπτυξη τους. Παρέχουν οικονομική υποστήριξη με την μορφή επιχειρηματικής συμμετοχής και πλήθος υποστηρικτικών υπηρεσιών (θέματα νομικά, λογιστικά, tech support, συμμετοχές σε συνέδρια, ταξίδια δικτύωσης, mentoring κλπ). Αποσκοπούν στην σε σύντομο χρονική διάρκεια αυτόνομη λειτουργία των επιχειρήσεων με προϊόντα και υπηρεσίες και στην πρόσβαση των start up σε επιπλέον επιχειρηματικά κεφάλαια.
 • Μειονεκτήματα - Σημεία προσοχής: Αρκετά ασφαλής τρόπος. Αυτονόητη η σοβαρότητα και αφοσίωση των επιχειρηματιών.
 • Διαδικασία Προσέγγισης: Σχετικά εύκολη. Σημαντική η ύπαρξη επιχειρηματικού σχεδίου (business plan).

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

 • Τύπος: Ευρωπαϊκές πολιτικής ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, της έρευνας, της καινοτομίας, της απασχόλησης κλπ.
 • Ποσό Χρηματοδότησης: Ανάλογα με τον τύπο του προγράμματος, τον κλάδο κλπ.
 • Πλεονεκτήματα - Τι σου προσφέρει: Η Ε.Ε. παρέχει χρηματοδότηση σε επιχειρήσεις με διάφορες μορφές (επιδοτήσεις, δάνεια κλπ). Υπάρχουν σειρά προγραμμάτων στα οποία μπορεί να συμμετέχει μια νέα ή πιο ώριμη επιχείρηση (ερευνητικά προγράμματα, ενίσχυση καινοτομίας σε διάφορους τομείς), ευκαιρίες δικτύωσης κλπ.
 • Μειονεκτήματα - Σημεία προσοχής: Στην διαχείριση των χρηματοδοτικών κονδυλίων της Ε.Ε. υπάρχουν ιδιαίτερα αυστηροί κανόνες. Όλες οι διαδικασίες παρακολουθούνται στενά και χαρακτηρίζονται από διαφάνεια και υπευθυνότητα.
 • Διαδικασία Προσέγγισης: Προετοιμασία με κατάλληλους συνεργάτες πριν την δημοσίευση του προγράμματος για την άρτια και on time συμπλήρωση και κατάθεση της πρότασης.
Λογότυπο για το DELTA Startup Office
Λογότυπο για το DELTA Startup Office
Λογότυπο για το DELTA Startup Office
Λογότυπο για το DELTA Startup Office

Άνοιξε τη δική σου επιχείρηση...


Συνδέσου με την αγορά εργασίας...

Συνδεθείτε με την Αγορά Εργασίας

Για να μαθαίνετε τα πάντα σχετικά με την αγορά εργασίας, τις διαθέσιμες ευκαιρίες απασχόλησης, αλλά και χρήσιμες συμβουλές για την ανάπτυξη του επαγγελματικού σας προφίλ, χρησιμοποιείστε τα RSS Feeds μας ή κάντε Like στη σελίδα μας στο Facebook.