Διαδικασίες Έναρξης

Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις για το πως ξεκινάει κάποιος την επιχείρηση του.

1. Ποια είναι η διαδικασία σύστασης εταιρειών;

1.1 Για Προσωπική Εταιρεία χωρίς Συμβολαιογραφικό Έγγραφο*, θα απευθυνθείς στην Υπηρεσία Μιας Στάσης, την οποία μπορείς να βρεις:

 • σε Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο) των Επιμελητηρίων
 • σε Πιστοποιημένα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

*Προσωπικές εταιρείες, εκτός από εκείνες για τις οποίες απαιτείται από τον νόμο ή συμφωνείται από τους ιδρυτές η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου.

1.2 Για Κεφαλαιουχική ή Προσωπική Εταιρεία με Συμβολαιογραφικό Έγγραφο*, θα απευθυνθείς

 • σε συμβολαιογράφο, που θα συντάξει την συμβολαιογραφική πράξη σύστασης της εταιρείας

*Κεφαλαιουχικές εταιρείες και προσωπικές εταιρείες, για τις οποίες απαιτείται από τον νόμο ή συμφωνείται από τους ιδρυτές η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου.

2. Ποια είναι τα στάδια διαδικασίας έναρξης της επιχείρησής μου;

2.1 Πρέπει να καταθέσεις στην ΥΜΣ όλα τα απαιτούμενα από τον νόμο δικαιολογητικά.

2.1.1 Αν οι ιδρυτές είναι φυσικά πρόσωπα (εσύ και συνέταιροι σου για παράδειγμα):

 • αν είσαι Έλληνας υπήκοος είναι απαραίτητη η αστυνομική σου ταυτότητα.
 • αν είσαι υπήκοος κράτους μέλους της ΕΕ, είναι απαραίτητη η ταυτότητα ή το διαβατήριό σου.
 • αν είσαι υπήκοος κάποιου κράτους εκτός της ΕΕ είναι απαραίτητο το διαβατήριο και η άδεια διαμονής σου στην χώρα.

2.1.2 Ποια άλλα δικαιολογητικά θα μου ζητήσουν;

 • Αν την διαδικασία σύστασης αναλάβει κάποιο άλλο άτομο για σένα, θα χρειαστεί μια εξουσιοδότηση, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής σου.
 • Απόδειξη της τραπεζική κατάθεση εξόδων για την σύσταση της εταιρίας και την εγγραφή της στο ΓΕΜΗ (θα σε ενημερώσουν εκεί για το ακριβές ποσό).
 • Μια απόδειξη της τράπεζας για την πληρωμή της εισφοράς στο ταμείο Νομικών, (0.5% κεφαλαίου της εταιρείας).
  • Αν νοικιάσεις κάποιο χώρο, τότε θα χρειαστεί το μισθωτήριο συμβόλαιο. Πλέον, δεν χρειάζεται η θεώρηση του μισθωτηρίου από την εφορία. Αρκεί να "ανεβάσεις" το μισθωτήριο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της εφορίας, το Taxis. Πιθανόν να σου ζητήσουν και ένα χειρόγραφο μισθωτήριο, πέρα από αυτό που έχεις "ανεβάσει" στο Taxis.
  • Αν χρησιμοποιήσεις κάποιο δικό σου χώρο, που σου ανήκει, τότε θα χρειαστεί ένα επίσημο αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας.
  • Αν χρησιμοποιήσεις κάποιο χώρο που θα σου παραχωρήσει κάποιος δωρεάν, τότε θα χρειαστεί μια "Υπεύθυνη Δήλωση περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης", με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του ιδιοκτήτη του χώρου.

2.1.3 Υπάρχουν επιπλέον έντυπα που θα πρέπει να συμπληρώσω;

Ναι, υπάρχει μια σειρά εντύπων που θα χρειαστεί να συμπληρώσεις, με την καθοδήγηση της Υπηρεσίας Μιας Στάσης, ώστε να δοθεί το ΑΦΜ στην νέα σου εταιρία.

 • "Δήλωση έναρξης/μεταβολής εργασιών μη Φυσικού Προσώπου" Μ3
 • "Δήλωση δραστηριοτήτων επιχείρησης" Μ6 (πιθανόν να χρειαστεί)
 • "Δήλωση Σχέσεων Φορολογούμενου" Μ7
 • "Δήλωση Μελών Μη Φυσικού Προσώπου" Μ8 (πιθανόν να χρειαστεί)

2.2 Το επόμενο βήμα είναι ο έλεγχος των δικαιολογητικών από την ΥΜΣ. Σε περίπτωση που υπάρχουν ελλείψεις ή οποιοδήποτε πρόβλημα, θα σου δοθεί μια προθεσμία κάποιων ημερών για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα.

2.3 Θα χρειαστεί να εγγραφώ στο ΙΚΑ / ΟΑΕΕ (Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών);

Η ΥΜΣ θα ενημερώσει το αρμόδιο τμήμα του ΟΑΕΕ για την δημιουργία της νέας εταιρείας και για τους ιδρυτές της. Πρέπει εσύ άμεσα να επικοινωνήσεις με τον ΟΑΕΕ για να ρυθμίσεις την εγγραφή σου ή την εξαίρεση σου (αν π.χ. είσαι ήδη ασφαλισμένος σε κάποιο άλλο ασφαλιστικό οργανισμό).

3. Ποια είναι τα Κόστη - Τέλη που θα πρέπει να πληρώσω στην Υπηρεσία μίας Στάσης;

 • ένα "γραμμάτιο κόστους σύστασης" της εταιρείας: πενήντα (50) ευρώ για τις προσωπικές εταιρίες.
 • το τέλος καταχώρησης Γ.Ε.ΜΗ: δέκα (10) ευρώ
 • το κόστος εγγραφής στο Επιμελητήριο (εξαρτάται ανάλογα με το Επιμελητήριο).
 • ένα τέλος υπέρ Ταμείου Νομικών (0.5% του εταιρικού κεφαλαίου).

4. Τι είναι η Ι.Κ.Ε. (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία);

Η ΙΚΕ είναι νέος τύπος εταιρικής μορφής, που λόγω της ευελιξίας και πρακτικότητας που προσφέρει ίσως είναι ένα χρήσιμο εργαλείο στα πρώτα σου επιχειρηματικά βήματα -και όχι μόνο.

 • Η νέα αυτή μορφή εταιρείας είναι κεφαλαιουχική, δηλαδή από τη μια μεριά διαθέτει κεφάλαιο και από την άλλη περιορισμένη ευθύνη των εταίρων της για τα χρέη της εταιρείας.
 • Ευθύνεται μόνο αυτή με την περιουσία της για τις εταιρικές υποχρεώσεις με εξαίρεση την ευθύνη που αναλαμβάνει ο εταίρος.
 • Βασικό της χαρακτηριστικό είναι ότι μπορεί να δημιουργηθεί με εταιρικό κεφάλαιο απαιτείται μόλις 1 Ευρώ.
 • Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία ιδρύεται από ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Ωστόσο αρκεί 1 πρόσωπο φυσικό ή νομικό (μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.).
 • Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους. Συμμετοχή ανηλίκου στην ίδρυση Ι.Κ.Ε. επιτρέπεται μόνο κατόπιν δικαστικής άδειας.
 • Στον ΟΑΕΕ πρέπει να εγγραφούν οι διαχειριστές της Ι.Κ.Ε. και ο μοναδικός εταίρος μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε.. Οι υπόλοιποι εταίροι της Ι.Κ.Ε. εγγράφονται προαιρετικά στον ΟΑΕΕ.
Λογότυπο για το DELTA Startup Office
Λογότυπο για το DELTA Startup Office
Λογότυπο για το DELTA Startup Office
Λογότυπο για το DELTA Startup Office

Άνοιξε τη δική σου επιχείρηση...


Συνδέσου με την αγορά εργασίας...

Συνδεθείτε με την Αγορά Εργασίας

Για να μαθαίνετε τα πάντα σχετικά με την αγορά εργασίας, τις διαθέσιμες ευκαιρίες απασχόλησης, αλλά και χρήσιμες συμβουλές για την ανάπτυξη του επαγγελματικού σας προφίλ, χρησιμοποιείστε τα RSS Feeds μας ή κάντε Like στη σελίδα μας στο Facebook.