Ταχύρυθμα Σεμινάρια ΚΔΒΜ2 ΔΕΛΤΑ

Αποτελεσματικός Σχεδιασμός & Υλοποίηση Μικροδιδασκαλίας

Εικόνα για τα ταχύρυθμα σεμινάρια Αποτελεσματικός Σχεδιασμός και Υλοποίηση Μικροδιδασκαλίας

Δηλώστε Συμμετοχή

Σε Ποιους Απευθύνεται

Το παρόν ταχύρρυθμο πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους προετοιμάζονται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτών και επιθυμούν να ασχοληθούν με την εκπαίδευση ενηλίκων ανεξαρτήτως κλάδου και αντικειμένου.

Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου προγράμματος, ο ενδιαφερόμενος θα έχει τη δυνατότητα να σχεδιάζει και να αναπτύσσει Μικροδιδασκαλία διάρκειας 20 λεπτών καθώς επίσης και να παρέχει πρόσθετες σχετικές πληροφορίες και διευκρινίσεις σε ένα ακόλουθο διάστημα διάρκειας 10 λεπτών.

Εισηγητής

Ερμόλαος Ψαριανός, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας και πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ.

Το Σεμινάριο

  • Διάρκεια: 30 ώρες

Στους συμμετέχοντες χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης από το Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 ΔΕΛΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Έναρξη τμημάτων όλον τον χρόνο!

Μάθετε Περισσότερα

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης 2