Πιστοποιήσεις ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ

Με στόχο τη συνεχή επιμόρφωση των σπουδαστών, τo ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ έχει συνάψει συνεργασίες με ελληνικούς και διεθνείς φορείς επαγγελματικών πιστοποιήσεων. Έτσι, οι σπουδαστές αποκτούν αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά, τα οποία αποτελούν δυνατά επαγγελματικά προσόντα.

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2

Λογότυπο - σφραγίδα για την πιστοποίηση από το Δια Βίου Μάθησης του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης
Λογότυπο - σφραγίδα για την πιστοποίηση από το Δια Βίου Μάθησης του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Αθήνας
Λογότυπο - σφραγίδα για την πιστοποίηση από το Δια Βίου Μάθησης του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Ιωαννίνων

APPLE Authorized Training Center

Λογότυπο της Apple

Στο ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ λειτουργεί από το 2010 πιστοποιημένο εκπαιδευτικό κέντρο της APPLE. Στο ειδικό εργαστήριο με τον πλήρη εξοπλισμό προσφέρεται το επίσημο πρόγραμμα της APPLE και παρέχει στον τομέα SOUND & MUSIC TECHNOLOGY το πρόγραμμα Logic Pro 9 και στον τομέα της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ τα προγράμματα Mac OS X Support Essentials 10.6 και Mac OS X Server Essentials 10.6.

 

CISCO Networking Local Academy

Λογότυπο της Cisco

Στο ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ λειτουργεί Τοπική Ακαδημία CISCO, η πρώτη που πιστοποιήθηκε στην Ελλάδα. Δεκάδες σπουδαστών εκπαιδεύονται κάθε χρόνο στο ειδικό εργαστήριο με τον σύγχρονο δικτυακό εξοπλισμό της CISCO και αποκτούν το πιστοποιητικό CCNA – Cisco Certified Networking Associate.

 

ECDL

Λογότυπο του ECDL

Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ έχει πιστοποιηθεί ως Εξεταστικό Κέντρο ECDL από το 2002. Παρέχει προγράμματα εκμάθησης για τα ECDL Core και Expert και διοργανώνει εξετάσεις για την απόκτηση των αντίστοιχων πιστοποιητικών, που αναγνωρίζονται και από το δημόσιο τομέα.

Διεθνής Πιστοποίηση NCFE

Λογότυπο του NCFE

Ο Διεθνής Οργανισμός Πιστοποιήσεων NCFE ιδρύθηκε το 1848 στη Μ. Βρετανία και έκτοτε σχεδιάζει, αναπτύσσει και προσφέρει Πιστοποιήσεις σε ποικίλα γνωστικά αντικείμενα σε συνεργασία με χιλιάδες εκπαιδευτικά ιδρύματα ανά τον κόσμο.

 

Διεθνής Πιστοποίηση LRN

Λογότυπο του NCFE

Ο LRN (Learning Resource Network), προσφέρει Πιστοποιήσεις σε μια ευρεία γκάμα ειδικοτήτων, προσφέροντας πρόσθετες γνώσεις και προστιθέμενη αξία στο βιογραφικό των κατόχων του. Το British Assessment Bureau (BAB) έχει απονείμει στον LRN τη διεθνή πιστοποίηση ISO 9001:2015 για τη διάθεση των πιστοποιητικών του και τον online έλεγχο αυτών.